Tomt

Tomt, mark eller skog­som­råde sökes i Joma­la eller Lem­lands kom­mun.
Upp­drags­gi­varen är öppen för alla tomtareal­er. Tomten ska vara belä­gen i icke
plan­er­at område och i närhet till huvud­väg. Väg till tomten behöver ej finnas.
Möj­ligheten att byg­ga en verk­stad­slokal på ca 200–300 kvm måste finnas.

KOMMUN lemland jomala närheten av huvudväg
OBJEKTSTYP Tomt, Övrigt
PRIS min. €5000 max. €10000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top