Strandfastighet

Strand­fastighet med egen strand med eller utan befintli­ga byg­gnad­er. Det ska finnas färdig bil­väg fram till fastigheten samt möjli­ga el- och vat­te­nanslut­ningar inom rim­ligt avstånd. Egen stran­dlin­je där det är möjligt att byg­ga en bryg­ga samt angöra med lite större båt. Tomten ska helst vara bergs­bun­den i syd- eller väster­läge. Geografisk pro­fil: Fas­ta Åland samt Vårdö och Föglö.

KOMMUN Fasta Åland, Vårdö och Föglö
OBJEKTSTYP Tomt
PRIS min. €0 max. €100000
YTA min. 0 m2 max. 0 m2
BYGGNADSÅR min. 0 max. 0

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top