Strandfastighet

Strand­fastighet med egen stran­dlin­je i väster-/söder­läge och pri­vat samt insynssky­d­dat läge om möjligt. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen fastigheter på fast Åland samt Föglö (max ca. 45 minut­er från Mariehamn på fas­ta Åland). Fastigheten kan vara bebyg­gd med befintligt fritid­shus eller vara obe­byg­gd. Om det på fastigheten sedan tidi­gare finns uppfört fritid­shus så är ren­over­ing­sob­jekt Ok förut­satt att grund­kon­struk­tion­er­na är i skick. Fördel om bil­väg finns fram till fastigheten samt att vat­ten-och elanslut­nin­gen finns, om inte så bör möj­lighet till anslut­nin­gen finnas i närheten. Till­träde önskas inom 2021.

KOMMUN Fasta Åland, Föglö
OBJEKTSTYP Fritidsboende
PRIS min. €0 max. €200000
YTA
BYGGNADSÅR

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top