Strandfastighet

Strand­fastighet med eller utan befintlig fritids­byg­gnad. Upp­dragsta­garen sök­er främst fastigheter på fas­ta Åland samt Vårdö och Föglö. Anslut­ning till el och vat­ten behöver ej finnas anslutet men möj­ligheten att anslu­ta i närheten bör finnas.

KOMMUN Ingen specifik
OBJEKTSTYP Tomt
PRIS min. €0 max. €70000
YTA
BYGGNADSÅR min. -70

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top