Strandfastighet

Strand­fastighet med befintlig bostad­shus på fas­ta Åland, eller fritids­fastighet med stu­ga på fas­ta Åland och Föglö. Upp­drags­gi­varen sök­er efter sjönära bostad­shus med en bostadsy­ta på 200 kvm, gär­na med egen strand eller att det finns möj­lighet till båt­plats i närheten. Byg­gnaden för gär­na vara utan ren­over­ings­be­hov. Om fritids­fastighet med stu­ga kan upp­drags­gi­varen tän­ka sig objekt även i Föglö kommun.

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Bostadshus, Fritidsboende
PRIS min. €200000 max. €400000
YTA max. 200 m2
BYGGNADSÅR min. 1950

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top