Strandfastighet

En strand­tomt (alter­na­tivt tomt med havs-sjökon­takt) om minst 1 ha (10 000 kvm). Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen fastigheter i Joma­la, Fin­ström, Lem­land, Lumpar­land, Mariehamn och Ham­mar­land. På tomten bör byg­grätt för bostad­shus samt garage finnas. Tomten kan vara belä­gen både i bostad­som­råde, eller på icke plan­er­at område. Rivn­ing­sob­jekt kan få förekom­ma på tomten. Till­träde diskuteras vid eventuell affär. 

KOMMUN Fasta Åland
OBJEKTSTYP Bostadshus, Fritidsboende, Tomt
PRIS min. €0 max. €100000
YTA min. 0 m2 max. 0 m2
BYGGNADSÅR min. 0 max. 0

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top