Fritidsfastighet

Strand­fastighet om min­i­mum 400 kvm med egen stran­dlin­je, pri­vat och insynssky­d­dat läge. Strand­fastigheten kan vara bebyg­gd med befintligt fritid­shus eller obe­byg­gd. Om fritid­shus finns uppfört bör det vara minst 50 kvm i mod­ernt och gott skick men visst ren­over­ings­be­hov kan finnas. Fördel om fritids­bostaden är vin­ter­bonad och har färdi­ga anslut­ningar till el och vat­ten, dock inget krav. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen främst objekt i Lem­land (Hellestorp) men allt inom ca. 30 minut­ers radie från Mariehamn beaktas.

KOMMUN Öppna för de flesta kommuner men Lemland vore drömmen
OBJEKTSTYP Fritidsboende
PRIS min. €1 max. €200000
YTA min. 50 m2 max. 300 m2
BYGGNADSÅR min. 1800 max. 2021

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top