Strandfastighet

Strand­fastighet om min­i­mum 2 500 kvm med eller utan befintli­ga byg­gnad­er. Det ska finnas färdig bil­väg fram till fastigheten samt möjli­ga el- och vat­te­nanslut­ningar inom rim­ligt avstånd. Geografisk pro­fil: Fas­ta Åland samt Vårdö. 

KOMMUN Gottby
OBJEKTSTYP Fritidsboende, Tomt
PRIS min. €20000 max. €150000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1960

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top