Fastighet

Upp­drags­gi­varen sök­er befintligt bostad­shus, fritids­boende eller tomt med en max­i­mal are­al om 1 ha. Om bostad­shus, spelar skick­et min­dre roll där läge är det mest intres­san­ta för upp­drags­gi­varen, dock ej i plan­er­at bostad­som­råde. Bostad­shuset få har en total vån­ingsy­ta på 250 kvm. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen främst objekt i Östra Saltvik.

KOMMUN Saltvik
OBJEKTSTYP Bostadshus, Fritidsboende, Tomt
PRIS min. €1 max. €250000
YTA min. 100 m2 max. 250 m2
BYGGNADSÅR min. 1900 max. 2021

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top