Bostadshus/Tomt

Strand­fastighet om minst 3 ha på fas­ta Åland eller Föglö. Upp­drags­gi­varen sök­er efter gård med till­hörande odlings- och skogs­mark. Befintli­ga byg­gnad­er får gär­na finnas uppför­da på fastigheten. Byg­gnader­na kan ha ren­over­ings­be­hov men grund­kon­struk­tion­er­na bör vara i skick.

KOMMUN Fasta Åland + Föglö
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt, Övrigt
PRIS min. €1 max. €400000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1850

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top