Bostadshus/Tomt

  1. Bostads­fastighet med egen tomt om minst 3000 kvm eller i min­dre bostad­som­råde om minst 2000 kvm gär­na en sido­tomt inte med hus på båda sidor med en byg­gnad­sår minst 2017. Bostad­shuset ska inrym­ma 4–5 sovrum/kontor, prak­tiskt fint kök, 2 badrum och ved­spis. Bostads yta min 140kvm och max 200 kvm. Gär­na på ett plan med till­hörande garage eller car­port. Upp­drags­gi­varen kan även tän­ka sig källarvåning/ etage. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen fastigheter i Lem­land och Jomala. 
  2. Tomt i bostad­som­råde minst 2000 kvm. I oplan­er­at område minst 3000 kvm max 10–15€/kvm. Dock om tomten är strand­tomt kan upp­dragsta­garen tän­ka beta­la mer men max 70,000€. Ej berg. Skog är god­känt på tomten men att det är lätt att dra behövli­ga kablar/rör osv.
KOMMUN Lemland, Jomala
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt
PRIS min. €20000 max. €370000
YTA min. 140 m2 max. 200 m2
BYGGNADSÅR min. 2017 max. 2021

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top