Bostadshus/Tomt

En obe­byg­gd fastighet eller en fastighet med befintligt bostad­shus uppfört ca. 1950-tal eller senare. Geografiskt sökom­råde är Mariehamn och just utan­för Mariehamn. Bostad­shuset  bör inrym­ma minst tre sovrum, ej vara beläget nära tungt trafik­er­ad väg, ha en öppen plan­lös­ning och gär­na ha en pri­vat och insynssky­d­dad uteplats. Upp­dragsta­garen sök­er främst efter mod­er­na och infly­t­tningsklara bostad­shus utan några större ren­over­ings­be­hov. Upp­drags­gi­varen är även öppen för bostad­shus med ren­over­ings­be­hov i lägre prisklass. Flex­i­belt till­träde med 1–12 månad­er efter köpslut.

KOMMUN Mariehamn, Jomala
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt
PRIS min. €100000 max. €325000
YTA min. 120 m2 max. 250 m2
BYGGNADSÅR min. 1950

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top