Bostadshus/Tomt

  1. En Bostad­shus, gär­na infly­t­tningsklart med ett byg­går mel­lan 2010 – 2021 eller ett äldre hus med eventuellt min­dre ren­over­ings­be­hov. Upp­dragsta­garen sök­er både i bostad­som­rå­den och icke plan­er­at område. Bostad­shuset bör omfat­ta minst 120 kvm och max 200 kvm på ett eller två plan med Carport/Garage. Geografiskt sätt så ska bostad­shuset vara beläget i Mariehamn, Joma­la eller Lemland. 
  2. En tomt i  Mariehamn, Joma­la eller Lem­land med en are­al som omfat­ta minst 800 kvm – 3000 kvm.
KOMMUN Mariehamn, Jomala och Lemland
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt
PRIS min. €0 max. €350000
YTA min. 120 m2 max. 200 m2
BYGGNADSÅR min. 2010 max. 2021

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top