Bostadshus

Upp­drags­gi­varen sök­er en fastighet eller strand­fastighet med befintligt bostad­shus i mod­ernt utförande. Bostad­shuset bör inrym­ma minst 3 sovrum och ett badrum. Garage eller car­port. Geografiskt bör fastigheten vara belä­gen i Mariehamn (söder om Mar­ie­gatan), Nåtö eller Järsö.

Anslut­ningar till kom­munalt vat­ten och avlopp, fiber samt fast el-anslutning.

KOMMUN Mariehamn, Lemland
OBJEKTSTYP Bostadshus
PRIS min. €0 max. €500000
YTA min. 125 m2 max. 250 m2
BYGGNADSÅR min. 2021 max. 2010

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top