Bostadshus/Tomt

Fastighet om minst 3000 kvm med befintligt bostad­shus i Lem­land, främst Hellestorp. Bostad­shuset bör inrym­ma grovkök (alter­na­tivt möj­lighet att byg­ga om till ett grovkök) samt öppen spis. Visst ren­over­ings­be­hov kan förekom­ma. Övri­ga byg­gnad­er i form av car­port eller garage. Upp­drags­gi­varen sök­er alter­na­tivt efter tomt om minst 3000 kvm där bostad­shus kan uppföras. Fastigheten bör inte vara bergs­bun­den och inte vara plac­er­ad i bostad­som­råde eller tätbebyggelse. 

KOMMUN Lemland
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt
PRIS min. €5000 max. €200000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1800

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top