Bostadshus/ Tomt

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen i Mariehamn.  Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett mod­ernt bostad­shus byg­gt 2010 eller senare. Bostad­shus med en bostadsy­ta om min 120 kvm på ett eller två plan men. Bostaden för gär­na vara i beboeligt skick med inget ren­over­ings­be­hov. Tomtarealen få inte över­skri­da 4000 kvm.

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Bostadshus, Tomt
PRIS min. €50000 max. €400000
YTA min. 120 m2 max. 300 m2
BYGGNADSÅR min. 2010

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top