Bostadshus/Parhus

Fastighet med befintligt bostad­shus eller parhus med byg­gnads år från 1980-talet. Upp­drags­gi­varen är intresser­ade av hus eller parhus med i ett eller två plan med egen uteplats eller balkong. Även parhus i gavel­läge är av intresse. Minst fyra sovrum och gär­na med bas­tu och till­träde så fort som möjligt. Gär­na infly­t­tningsklart men min­dre ytren­overingar kan få finnas.  Fastigheten bör vara belä­gen helst i södra Mariehamn men även nor­ra Mariehamn och Joma­la kom­mun om fastigheten befinner sig nära stadsgränsen.

KOMMUN Mariehamn, helst södra men norra går också bra, ev Jomala nära stadsgränsen
OBJEKTSTYP Bostadshus, Parhus
PRIS min. €0 max. €350000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1980 max. 2022

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top