Bostadshus/Aktielägenhet

En fastighet med befintligt bostad­shus utan ren­over­ings­be­hov, byg­går 1920–2021. Fastigheten bör vara ansluten till fast el-anslut­ning, fiber samt kom­munalt vat­ten och avlopp. Bostad­shuset som upp­dragsta­garen sök­er bör vara minst 120 kvm och inrym­ma minst 3 sovrum. Bas­tu och två badrum är ett önskemål men inget krav. Park­er­ingsmöj­ligheter i garage eller car­port bör finnas. Geografiskt sätt ska huset vara beläget i Mariehamn (söder om Klin­ten), Nåtö, Granholm eller Järsö.

Alter­na­tiv sök­er upp­drags­gi­varen en större lägen­het i mod­ernt skick på övre plan med egen balkong. 

KOMMUN Mariehamn, Jomala, Lemland (Nåtö, Järsö)
OBJEKTSTYP Bostadshus, Aktielägenhet
PRIS min. €200000 max. €450000
YTA min. 120 m2 max. 300 m2
BYGGNADSÅR min. 1940

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top