Bostadshus

Fastighet med befintligt bostad­shus och garage. Bostad­shuset om min 100 kvm få gär­na vara nära vat­ten där båt­plats är ett extra plus. Upp­drags­gi­varen är ej intresser­ade av hus min­dre än 4 RÖK. Gär­na infly­t­tningsklart men min­dre ytren­overingar kan få finnas och gär­na med uppvärmn­ing via värmepump.  Fastigheten bör vara belä­gen i Mariehamn, Joma­la, Lem­land eller Fin­ströms kom­mun men ej nära tungt trafik­er­ad väg. Bostads­byg­gnaden ska vara uppfört minst år 2005 men även nypro­duk­tion är av intresse.

KOMMUN Mariehamn, Jomala, Lemland Finström
OBJEKTSTYP Bostadshus
PRIS min. €200000 max. €320000
YTA min. 100 m2
BYGGNADSÅR min. 2005

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top