Bostadshus

En fastighet med befintligt bostad­shus, gär­na fr. sekel­skiftet eller andra äldre tegel­hus eller motsvarande och där ett eventuellt ren­over­ings­be­hov inte utgör något hin­der. Fastigheten bör vara ansluten till fast el-anslut­ning, kom­munalt vat­ten och avlopp. Bostad­shuset bör omfat­ta minst 120 kvm. Geografiskt sätt så ska bostad­shuset vara beläget i cen­trala Mariehamn.

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Bostadshus
PRIS
YTA min. 120 m2
BYGGNADSÅR

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top