Bostadshus

En fastighet med befintligt äldre bostad­shus i behov av ren­over­ing. Bostad­shus äldre än ca. 100 år är mest intres­san­ta, dock kan de varar från 1960- talet. Fastigheten bör vara ansluten till el-anslut­ning samt gär­na kom­munalt vat­ten och avlopp. Bostad­shuset bör omfat­ta två­plan och K‑märkning ungör inget hin­der. Geografiskt sätt kan bostad­shuset vara beläget i cen­trala Mariehamn, men inget krav. 

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Bostadshus
PRIS min. €1 max. €200000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1850 max. 1970

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top