Bostadshus

Bostads­fastighet om minst 1 500 kvm inom en 20 km radie från Mariehamn. Kom­munen är min­dre vikt men fastigheten bör ha ett insyn­sky­d­dat läge mot eventuel­la grannar. Bostad­shus för fast boende om ca. 50–80 kvm vån­ingsy­ta, med till­hörande eller fristående för­råd, garage/carport på fastigheten. Om det på fastigheten finns uppför­da byg­gnad­er såsom en lada eller en extra bostad i någon form så är det ett plus. Fast tele­fo­nanslut­ning och Ålcom fiber är ett plus, alter­na­tivt om möjli­ga anslut­ningar finns vid rågräns. Min­dre ren­overingar är inget hinder.

KOMMUN
OBJEKTSTYP
PRIS max. €130000
YTA
BYGGNADSÅR

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top