Bostadshus

En bostads­fastighet med befintligt bostad­shus, nybyg­gt i mod­ernt utförande eller nyli­gen ren­over­at. Fastigheten bör vara ansluten till el-anslut­ning, fiber samt kom­munalt vat­ten och avlopp. Rik­t­gi­vande är New Eng­land stil, sto­ra fön­ster, högt i tak, öppen spis, bas­tu, tyst område, närhet till vat­ten, insynssky­d­dad min­dre trädgård och min­i­mum stor­lek om minst 150 kvm. Geografiskt sätt så ska bostad­shuset i förs­ta hand vara beläget i Mariehamn (Sol­ber­get, Östernäs, Horel­li eller Centrum)

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Bostadshus
PRIS min. €300000
YTA
BYGGNADSÅR

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top