Aktielägenhet/Fritidsboende

Aktielä­gen­het en etta eller 2 ROK, gär­na i äldre lägen­het­shus med byg­går före 1955. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i Mariehamn. Tor­pet ska vara byg­gt före år 1930. Skick spelar min­dre roll. Objek­tet är det vik­ti­gaste gär­na med orig­i­nalde­tal­jer kvar. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i södra Åland.

KOMMUN Mariehamn eller södra Åland (ej skärgårdskommuner)
OBJEKTSTYP Aktielägenhet, Fritidsboende
PRIS min. €10000 max. €100000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1700 max. 1955

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top