Aktielägenhet

Aktielä­gen­het om +/- 90 kvm, 3–4 R+K samt egen uteplats/balkong och gär­na i äldre hus. Upp­dragsta­garen sök­er aktielä­gen­het där uteplats/balkong är ett krav och gär­na med rym­ligt kök. Objek­tets ren­over­ings­be­hov är inte avgörande så länge det spe­glas i pris­bilden. Geografiskt kan objek­tet lig­ga cen­tralt i Mariehamn, gär­na abso­lu­ta centrum.

KOMMUN Mariehamn
OBJEKTSTYP Aktielägenhet
PRIS min. €1 max. €250.000
YTA
BYGGNADSÅR min. 1900 max. 2020

Matchning

Har du det just kunden söker fyll i formuläret nedan och vi på Lyyski Home kontaktar dig.

Kontakta mäklaren

Scroll to Top