Säljare — vad har du att erbjuda OFF MARKET?

Vi förmedlar genom denna tjänst ditt objekt utan annonser och utanför marknaden.
Köparen erlägger vårt arvode, du betalar 0%. 

Känns det jobbigt att visa upp ditt hus för alla vid en försäljning? Har du kanske en fastighet att sälja som matchar någon av våra köpares önskemål?

SÄL­JARE-Gå under radarn och LÄMNA DITT OBJEKT TILL VÅR KÖPBANK utan bind­ningar och utan kost­nad!
Matchar någon av våra köpan­nonser just ditt objekt eller kan du tän­ka dig att säl­ja diskret, utan annonser och för 0 % i förmedlingsar­vode när rätt köpare väl dyk­er upp?

Via den­na sida är det köparen (och inte du som säl­jare) som erläg­ger vårt arvode vid en affär. Vi har ska­p­at en helt en egen KÖPBANK med kom­mande köpare som teck­nat köpup­p­dragsav­tal med oss. I det­ta fall är det frå­ga om köpare som sökt t.e.x. en bostad under en län­gre tid men som ännu inte hit­tat något. Om vi har en köpare med ett färdigt köpup­p­drag hos oss och de köper just ditt objekt är det köparen (istäl­let för du som säl­jare) som erläg­ger vårt arvode. 

Även om vi inte för tillfäl­let har någon köpare som matchar ditt objekt kan du alltid KOSTNADSFRITT och UTAN BINDNINGAR berät­ta för oss vad du har så hör vi av oss när din drömkö­pare finns till­gäng­lig. Fyll i dina uppgifter nedan (inget bin­dande avtal) så hör vi av oss om någon lämplig köpare anmäler sig till oss.

Berätta om objektet du givet rätt förutsättningar kan tänka dig att sälja utanför marknaden (ej bindande)

Fyll i for­muläret nedan så detal­jer­at som möjligt så kan vi lättare hit­ta rätt köpare för ditt objekt!

Prisförväntning *
Bostadsyta *
Byggnadsår *
Scroll to Top