Kontakta oss.

Vi erbjuder även digitala möten

KONTAKT (reception)

Tel : +358 18 533 000
Epost : info@lyyski.ax

VÅRT KONTOR

Köp­mans­gatan 11
22100 Mariehamn

ÖPPETTIDER

Mån – tor 9.00–16.30
Fre 9.00–16.00

Vilka är Team Lyyski?

Vi är ett sam­mans­vet­sat gäng av dri­vna medar­betare som vill göra vårt ytter­s­ta för att du ska bli nöjd.  
Hos oss finns auk­toris­er­ade fastighetsmäk­lare AFM som ger dig pro­fes­sionell hjälp genom hela processen med äkta engage­mang och pas­sion för yrket. Vi tyck­er att det lika solk­lart att det skall finnas tjän­ster för dig som vill köpa något speci­fikt som att säl­ja via en fastighetsmäklare.

Tomas Lyyski

Ekonomie Mag­is­ter med inrik­t­ning på mark­nads­föring, auk­toris­er­ad fastighetsmäk­lare AFM och offentligt köpvit­tne. Tomas använ­der hela sin försäljn­ingsarse­nal och kun­skap om att hjäl­pa män­niskor på bäs­ta sätt i deras kanske störs­ta affär i livet. Ta även hjälp av Tomas om du behöver förhand­la som ett proffs och stän­ga en affär.

Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
E‑post: tomas@lyyski.ax

Inger Lyyski

Jurist (Jur.Mag) och Ekonomie Mag­is­ter, auk­toris­er­ad fastighetsmäk­lare AFM och offentligt köpvit­tne. Inger har god erfaren­het av bland annat kon­sumentvä­gled­ning, beskat­tnings- och ekonomiska frågor.

Inger värnar om trygg och kval­i­ta­tiv kom­pe­tens där var­je kund­kon­takt ska kän­nas trygg och naturlig.

Tel: +358 18 533 004
Mobil: +358505767513
E‑post: inger@lyyski.ax

Thomas Nordström

Vår Civilekonom Thomas ”Töppe” Nord­ström rullar ut röda mat­tan för dig och har bl.a. en gedi­gen bak­grund inom tur­ist­bran­schen och hjälper dig nu med dina fastighet­saf­fär­er. Töppe är född och uppvux­en på Åland och hit­tar näs­tan runt här med för­bund­na ögon. Han har även tes­tat vin­gar­na ute i världen, bl.a. som pro­fes­sionell fot­bollsspelare och ekon­o­mis­tudi­er i sina yngre år.

Tel: +358 18 533 006
Mobil: +3584573453651
E‑post: thomas.n@lyyski.ax

Pontus Eriksson

Uppväxt på Åland, utex­am­in­er­ad mäk­lare från högskolan i Gävle och med arbet­ser­faren­het från fastighets­bran­schen i Brom­ma. Kon­tak­ta gär­na Pon­tus när du vill göra en smidig och trygg affär.

Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
E‑post: Pontus@lyyski.ax

Irene Helsing

Tel: +358 18 533 000
Mobil: +3584573456168
E‑post: irene@lyyski.ax

Felicia Hansen

Mam­maledig

Mobil: 
E‑post: felicia@lyyski.ax

Scroll to Top