KÖPMÄKLARUPPDRAG — det bästa sättet att hitta din drömbostad!

Berätta vad du söker och vi använder sedan våra bästa verktyg för att hitta din nya bostad!

Visst är det frustrerande att söka, surfa runt och gå på visningar men aldrig hitta det man söker? Vi hjälper dig nu att hitta det du söker så att du slipper ett evigt letande!

Om du anl­i­tar oss som KÖPMÄKLARE sök­er vi speci­fikt för dig efter poten­tiel­la objekt för just dig. Vi gör ett avtal med dig där du erläg­ger vårt förmedlingsar­vode om vi hit­tar just det du sök­er. Det står dig fritt att ock­så på egen hand fort­sät­ta leta par­al­lellt och du erläg­ger arvode till oss ENDAST om vi hit­tar det du sök­er! Ibland har du ock­så möj­lighet att till­sam­mans med oss gå på pri­va­ta vis­ningar och förhandsvis­ningar av oli­ka objekt som en säl­jare kan ha att erb­ju­da inom kort! 

Genom ett köpup­p­drag får du även till­gång till hela vårt kon­tak­t­nät där vi ock­så kan erb­ju­da dig till­gäng­li­ga objekt som inte kom­mer ut på mark­naden! Vi har en stor kon­tak­t­bas bestående av kom­mande säl­jare som valt att erb­ju­da dig som köpare objekt OFF MARKET. Gå inte miste om dessa. 

Fyll i fråge­for­muläret nedan så kon­tak­tar vi dig för en förs­ta genomgång av dina önskemål (ej bindande). 

Vad söker du?

Genom att fyl­la i kon­tak­t­for­muläret nedan, där du nog­grant beskriv­er det du sök­er, kan vi hit­ta säl­jare som kan matcha dina önskemål (for­muläret är inte bin­dande) För att slut­föra ditt köpup­p­drag med oss behöver vi ses och skri­va under ett förmedlingsav­tal om köp med dig. Observera att du erläg­ger arvodet ENDAST om vi hit­tar det du sök­er och du har som köpare ALLTID rätt att tac­ka nej till de objekt vi sök­er. förmedlingsar­vodet är 3,47 % inkl. moms och kan vari­era beroende på objek­tet du söker. 

Pris *
Byggnadsår *
Bostadsyta
Tomtareal
Scroll to Top