Thomas Nordström

Vår Civilekonom Thomas ”Töppe” Nord­ström rullar ut röda mat­tan för dig och har bl.a. en gedi­gen bak­grund inom tur­ist­bran­schen och hjälper dig nu med dina fastighet­saf­fär­er. Töppe är född och uppvux­en på Åland och hit­tar näs­tan runt här med för­bund­na ögon. Han har även tes­tat vin­gar­na ute i världen, bl.a. som pro­fes­sionell fot­bollsspelare och ekon­o­mis­tudi­er i sina yngre år.

Scroll to Top