Pontus Eriksson

Uppväxt på Åland, utex­am­in­er­ad mäk­lare från högskolan i Gävle och med arbet­ser­faren­het från fastighets­bran­schen i Brom­ma. Kon­tak­ta gär­na Pon­tus när du vill göra en smidig och trygg affär.

Scroll to Top