Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/ Tomt

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen i Mariehamn.  Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett mod­ernt bostad­shus byg­gt 2010 eller senare. Bostad­shus med en bostadsy­ta om min 120 kvm på ett eller två plan men. Bostaden för gär­na vara i beboeligt skick med inget ren­over­ings­be­hov. Tomtarealen få inte över­skri­da 4000 kvm.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus/ Aktielägenhet

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen i Mariehamn alt. Joma­la kom­mun, eller vidare. Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett bostad­shus i gott skick med fem rok eller större (kan även vara motsvarande aktielä­gen­het). Upp­drags­gi­varen ser gär­na att fastigheten har en tomt­stor­lek om max 4 000 kvm och gär­na med garage­byg­gnad. Bostad­shuset (aktielä­gen­heten) bör inte ha några större renoveringsbehov.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
No data was found

Bostadshus/ Aktielägenhet

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen i Mariehamn alt. Joma­la kom­mun, eller vidare. Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett bostad­shus i gott skick med fem rok eller större (kan även vara motsvarande aktielä­gen­het). Upp­drags­gi­varen ser gär­na att fastigheten har en tomt­stor­lek om max 4 000 kvm och gär­na med garage­byg­gnad. Bostad­shuset (aktielä­gen­heten) bör inte ha några större renoveringsbehov.

No data was found
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/Parhus

Fastighet med befintligt bostad­shus eller parhus med byg­gnads år från 1980-talet. Upp­drags­gi­varen är intresser­ade av hus eller parhus med i ett eller två plan med egen uteplats eller balkong. Även parhus i gavel­läge är av intresse. Minst fyra sovrum och gär­na med bas­tu och till­träde så fort som möjligt. Gär­na infly­t­tningsklart men min­dre ytren­overingar kan få finnas.  Fastigheten bör vara belä­gen helst i södra Mariehamn men även nor­ra Mariehamn och Joma­la kom­mun om fastigheten befinner sig nära stadsgränsen.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Tomt

Havs­nära tomt, tomt eller strand­tomt. Upp­drags­gi­varen är öppen för alla tomtareal­er upp till 100 000 kvm. Tomt ska vara belä­gen i Lem­lands kom­mun. Egen strand är ett önskemål men inget måste.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus/ Tomt

Fastighet med befintligt bostad­shus eller bostad­stomt i Mariehamn. Upp­drags­gi­varen sök­er främst efter boende inom området av Södra gatan men även i områ­den Östernäs och Västernäs. Boende om minst 100 kvm med egen uteplats/balkong och garage. Bostaden få vara ett mod­ernt boende men även objekt med ren­over­ings­be­hov kan vara av intresse.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Scroll to Top