Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus

Upp­drags­gi­varen sök­er en fastighet eller strand­fastighet med befintligt bostad­shus i mod­ernt utförande. Bostad­shuset bör inrym­ma minst 3 sovrum och ett badrum. Garage eller car­port. Geografiskt bör fastigheten vara belä­gen i Mariehamn (söder om Mar­ie­gatan), Nåtö eller Järsö. Anslut­ningar till kom­munalt vat­ten och avlopp, fiber samt fast el-anslutning.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/Tomt

En obe­byg­gd fastighet eller en fastighet med befintligt bostad­shus uppfört ca. 1950-tal eller senare. Geografiskt sökom­råde är Mariehamn och just utan­för Mariehamn. Bostad­shuset  bör inrym­ma minst tre sovrum, ej vara beläget nära tungt trafik­er­ad väg, ha en öppen plan­lös­ning och gär­na ha en pri­vat och insynssky­d­dad uteplats. Upp­dragsta­garen sök­er främst efter mod­er­na och infly­t­tningsklara bostad­shus utan några större ren­over­ings­be­hov. Upp­drags­gi­varen är även öppen för bostad­shus med ren­over­ings­be­hov i lägre prisklass. Flex­i­belt till­träde med 1–12 månad­er efter köpslut.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Aktielägenhet

Aktielä­gen­het en etta, gär­na i lägen­het­shus uppfört efter byg­går 1950. Upp­drags­gi­varen sök­er lägen­heter i förs­ta, andra eller i övre plan men även gavel­lä­gen­het är av intresse med egen uteplats eller balkong. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i Mariehamn men inte Klintvä­gen. Upp­drags­gi­varen sök­er objekt där de störs­ta ren­overingar är utfört såsom stambyte/ fasad osv eller åtmin­stone en åtgärd­splan i den nära framtid. Objek­tet kan vara i behov av ren­over­ing eller i bra skick och utan större renoveringsbehov.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Fastighet

Upp­drags­gi­varen sök­er befintligt bostad­shus, fritids­boende eller tomt med en max­i­mal are­al om 1 ha. Om bostad­shus, spelar skick­et min­dre roll där läge är det mest intres­san­ta för upp­drags­gi­varen, dock ej i plan­er­at bostad­som­råde. Bostad­shuset få har en total vån­ingsy­ta på 250 kvm. Geografiskt sök­er upp­dragsta­garen främst objekt i Östra Saltvik.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Aktielägenhet/ Parhuslägenhet

Aktielä­gen­het, parhus­lä­gen­het eller rad­hus­lä­gen­het i mark­plan eller uppfört på ett eller två plan. Upp­drags­gi­varen sök­er objekt med ett byg­går från 1970 där 3 små sovrum och vardagsrum-kök eller sep­a­rat kök är ett önskemål. Objek­tet kan vara i behov av ren­over­ing eller i bra skick och utan större ren­over­ings­be­hov. Geografiskt kan objek­tet lig­ga inom Mariehamns skoldistrikt.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Strandfastighet

Strand­fastighet med egen strand med eller utan befintli­ga byg­gnad­er. Det ska finnas färdig bil­väg fram till fastigheten samt möjli­ga el- och vat­te­nanslut­ningar inom rim­ligt avstånd. Egen stran­dlin­je där det är möjligt att byg­ga en bryg­ga samt angöra med lite större båt. Tomten ska helst vara bergs­bun­den i syd- eller väster­läge. Geografisk pro­fil: Fas­ta Åland samt Vårdö och Föglö.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Scroll to Top