Hitta färdiga köpare med vår hjälp!

Här finns FÄRDIGA och KÖPKLARA köpkunder som är REDO för affär! Om du som säljare vill erbjuda våra köpare något kontakta oss i säljarformuläret här på sidan! 

Hur fungerar detta?

Är du köpare och vill att din sökn­ing ska synas här? Följ Köpark­nap­pen nedan och säg vad du vill ha. Vi gör sedan ett köpup­p­dragsav­tal med dig och sök­er ditt drö­mob­jekt. Din sökn­ing visas nedan så att säl­jare kan kon­tak­ta oss om de har ett objekt. Det går ock­så bra att anli­ta oss för köp av andra fastigheter än bostäder. Du som köpare erläg­ger endast arvode vid en konkret affär och du kan fritt fort­sät­ta din sökn­ing av objekt på egen hand par­al­lellt med vårt uppdrag.

Du som säl­jare kan se om något av det våra köp­kun­der sök­er nedan pas­sar in på beskrivnin­gen av ditt objekt! Kon­tak­ta oss om du har ett intres­sant objekt för off mar­ket! Inga annonser eller öpp­na vis­ningar, endast kval­i­fi­cer­ade köpare redo att göra affär om du har objek­tet för dem!

VAD VÅRA KÖPARE VILL HA JUST NU…

Nedan finns utbudet för vad våra köpare sök­er för tillfäl­let. Om du som säl­jare tror att ditt objekt kan matcha, hör av dig till oss. 

Filtrera:
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen främst i Lem­land men även i Joma­la och Mariehamn.  Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett bostad­shus byg­gt 1980 eller senare, 3–4 sovrum, öppen plan­lös­ning alter­na­tivt rym­ligt kök, 2 badrum var­av ett bör ha plats för bad­kar. Bostad­shus med en bostadsy­ta om min 120 kvm på ett eller två plan men ingen käl­lare. Bostaden för gär­na vara i beboeligt skick med ingen större renoveringsbehov.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Bostadshus

Fastighet med befintligt bostad­shus belä­gen i Joma­la kom­mun.  Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett bostad­shus i gott skick med fem sovrum eller möj­lighet till ord­nande av det­ta eller byg­grätt för till­byg­gnaden. Upp­drags­gi­varen ser gär­na till att fastigheten har en tomt­stor­lek på minst 3000 kvm och gär­na med garage­byg­gnad. Bostad­shuset för gär­na vara i beboeligt skick med ingen större renoveringsbehov.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/Tomt

Fastighet med befintligt bostad­shus eller bostad­stomt i Mariehamn, Joma­la, Lem­land, Ham­mar­land och Fin­ström kom­mun.  Upp­drags­gi­varen sök­er efter ett boende med minst 120 kvm bostadsy­ta med car­port. Bostad­shuset för gär­na vara i beboeligt skick med ingen större ren­over­ings­be­hov. Om bostad­stomt vill upp­drags­gi­varen gär­na ser att el och vat­ten är för­berett till tomten.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus

Upp­drags­gi­varen sök­er en fastighet eller strand­fastighet med befintligt bostad­shus i mod­ernt utförande. Bostad­shuset bör inrym­ma minst 3 sovrum och ett badrum. Garage eller car­port. Geografiskt bör fastigheten vara belä­gen i Mariehamn (söder om Mar­ie­gatan), Nåtö eller Järsö. Anslut­ningar till kom­munalt vat­ten och avlopp, fiber samt fast el-anslutning.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333

Bostadshus/Tomt

En obe­byg­gd fastighet eller en fastighet med befintligt bostad­shus uppfört ca. 1950-tal eller senare. Geografiskt sökom­råde är Mariehamn och just utan­för Mariehamn. Bostad­shuset  bör inrym­ma minst tre sovrum, ej vara beläget nära tungt trafik­er­ad väg, ha en öppen plan­lös­ning och gär­na ha en pri­vat och insynssky­d­dad uteplats. Upp­dragsta­garen sök­er främst efter mod­er­na och infly­t­tningsklara bostad­shus utan några större ren­over­ings­be­hov. Upp­drags­gi­varen är även öppen för bostad­shus med ren­over­ings­be­hov i lägre prisklass. Flex­i­belt till­träde med 1–12 månad­er efter köpslut.

Pontus Eriksson

Kon­tak­ta vår mäklare:

Pon­tus Eriksson
E‑post: pontus@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 005
Mobil: +3584573448333
Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935

Aktielägenhet

Aktielä­gen­het en etta, gär­na i lägen­het­shus uppfört efter byg­går 1950. Upp­drags­gi­varen sök­er lägen­heter i förs­ta, andra eller i övre plan men även gavel­lä­gen­het är av intresse med egen uteplats eller balkong. Geografiskt kan objek­tet lig­ga i Mariehamn men inte Klintvä­gen. Upp­drags­gi­varen sök­er objekt där de störs­ta ren­overingar är utfört såsom stambyte/ fasad osv eller åtmin­stone en åtgärd­splan i den nära framtid. Objek­tet kan vara i behov av ren­over­ing eller i bra skick och utan större renoveringsbehov.

Tomas Lyyski

Kon­tak­ta vår mäklare:

Tomas Lyys­ki
E‑post: tomas@lyyski.ax
Tel: +358 18 533 002
Mobil: +358400484935
Scroll to Top